Free Wi-Fi točke v občini Straža

Naše free wi-fi točke.

  • Občina Straža (občinska uprava)
  • Kulturni Dom Straža
  • Osnovna šola Vavta vas
  • Športni park Breza
  • Avtobusna postaja
  • Mladinski dom Rumanja vas
  • PGD Dolenja Straža
  • Dom Partizan

https://goo.gl/maps/EAdVGudNA1KX6zr47


top