Lokalne volitve

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ:

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

 

SKLEP O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR VOLIVCEV:

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev_07.09.2018

 

JAVNI POZIV ZA PREDLOGE ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV V OBČINI STRAŽA:

Poziv za predloge_volilni odbori

Obrazec_Predlog

Obrazec_Izjava kandidata

 

POVEZAVA NA STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE (DVK):

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

 

POVEZAVA NA STRAN MJU – LOKALNE VOLITVE 2018:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ZA IZVEDBO VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE ZA ŽUPANA IN OBČINSKI SVET OBČINE STRAŽA

Pogoji plakatiranje – lokalne volitve 18

 

 

top