05. novembra 2021

Poročanje – 19. seja OS

4. novembra se je straški občinski svet sestal, v prisotnosti 11 članov občinskega sveta, na svoji 19. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 13 točk. Dnevni red se je skrajšal, saj sta bili iz predlaganega dnevnega reda na predlog svetnika Boruta Likarja umaknjeni točki 5 »Proračun občine Straža v prvi obravnavi« ter točka 8. »Odlok o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava in sprejem«. Slednje so iz dnevnega reda umaknili zgolj in samo zaradi redakcijske napake pri pripravi gradiva, ki pa vsebinsko ni bilo sporno.

Proračuna občine Straža v prvi obravnavi svetniki LKOS-a niso želeli obravnavati, ker ni vseboval letnega plana vzdrževanja občinskih cest. Župan je poudaril, da je bil letni plan vzdrževanja občinskih cest sprejet ob proračunu za leto 2021 in tudi za letošnje leto plan ne bo vseboval bistvenih sprememb. Pri tem gre za obrazložitev postavke »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest« na kateri je zagotovljeno 85.000 EUR, kar je zanemarljivo v primerjavi s 4,5 milijona investicijskih odhodkov. Kot je v svoji obrazložitvi še povedal župan Dušan Krštinc, je bil predlog proračuna skrbno pripravljen, in letni plan vzdrževanja občinskih cest, ni bistvena priloga  proračuna v prvi obravnavi ter se ga lahko pripravi do druge obravnave. Zato umik omenjene točke iz dnevnega reda ni bil upravičen in bi se lahko gradivo v pripravljeni obliki obravnavalo že na tej seji.

Za to spremembo dnevnega reda je glasovalo 7 svetnikov ZA (vsi svetniki LKOS-a: S. Jakljič, B. Likar, T. Salopek, A. Nose in M.  Merlin, in svetnika CI-Stopimo skupaj: F. Plut in SDS-a: Z. Turk) ter 4 PROTI (vsi prisotni svetniki RIOS-a D. Jerman in S. Franko ter svetnika NSi K. Petan in SLS-a P. Vidic).

Župan Dušan Krštinc je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki ga je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.

Na tej seji so svetniki obravnavali, žal pa ne tudi sprejeli, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Načrta zgolj zaradi dveh parcel v bližini športnega parka Breza, isti svetniki kot pri dnevnem redu, niso sprejeli. S tem, ko so glasovali proti predlaganemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža tako kot je bil pripravljen z gradivom, so med drugim zavrnili tudi odkupe privatnih zemljišč, po katerih  potekajo kategorizirane ceste, na kar jih je župan posebej opozoril.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli Poslovnik občinskega sveta, katerega je predhodno obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik in je bil dopolnjen s predhodno sprejetim amandmajem ter po razpravi sprejet z 10 glasovi ZA.

S strani predstavnika podjetja Apus je bila predstavljena projektna dokumentacija za izvedbo zaščite pred padajočim kamenjem objektov in lokalne ceste v naselju Straža in Dolenja Straža. Gre za perečo problematiko v našem lokalnem okolju zato je bila tudi razprava svetnikov pri tej točki dokaj obsežna.

Prav tako je župan občinskemu svetu predstavil projekt rekonstrukcijo lesenega mostu v naselju Loke.

V.d. direktorica občinske uprave je podala tudi seznanitev glede aktivnosti na področju priprave Strategije razvoja Občine Straža.

Na dnevnem redu je bila tudi točka kadrovske zadeve, pri kateri je bil soglasno potrjen nadomestni član SPVCP ja Mirko Marič kot predstavnik ZŠAM.

V eni od pobud Pri točki Pobude in vprašanja, je Franc Plut občinskemu svetu podal informacijo glede priprave poročila o delu Komisije za varstvo okolje ter hkrati kot je sam dejal zaradi nestrokovnosti podal svoj odstop z mesta predsednika Komisije za varstvo okolja.

 

 

 

 

Arhiv novic

Ustvarjalna delavnica - Eterična olja

01. decembra 2021

Na ustvarjalni delavnici  v Dnevnem centru za vse generacije nam je Katarina Kulovec predstavila zdravilni učinek eteričnih olj, ki jih lahko uporabljamo tako v zdravstvene kot tudi v lepotne namene. Udeleženke so si lahko izdelale kopalno sol in nosni inhalator proti prehladu. Več »

Preventivne zdravstvene meritve

30. novembra 2021

Prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa Straža so v Dnevnem centru za vse generacije Straža po predhodni najavi izvajale preventivne meritve holesterola, krvnega sladkorja in krvnega tlaka. Več »

19. novembra 2021

Tudi letos Občina Straža skupaj s predstavniki ZŠAM Gorjanci obeležila Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Več »

Sistem GoNm se začasno poslavlja

18. novembra 2021

Sistem brezplačne izposoje koles GoNm, in s tem tudi postaja za izposojo koles v Straži, se v ponedeljek, 22. novembra 2021, začasno poslavlja. Zaradi vse nižjih temperatur, ki niso več kolesarjem prijazne, bo sistem v zimskem času zaustavljen. Ponoven zagon je predviden v prihodnjem letu, predvidoma v marcu, ob izboljšanju ...Več »

Čarobna jesen v vrtcu Krkine lučke

16. novembra 2021

 KAJ JE BOLJŠE OD NAJVEČJEGA SLADOLEDA, STOKRAT BOLJŠE OD NAJHITREJŠEGA AVTOMOBILA, TISOČKRAT BOLJŠE OD TELEVIZORJA? A VESTE KAJ? PRESENEČENJA! PRESENEČENJA SO NAJBOLJŠA NA SVETU! VESTE KAJ PA LAHKO NAREDIMO Z NJIMI? ZAPOMNIMO SI JIH! Tako smo v vrtcu popestrili kar dva dneva, ki sta bila za vse nas prav posebna. Zakaj posebna? Namreč v vrtcih nas je pričakalo presenečenje. ...Več »

Poročanje - 19. seja OS

05. novembra 2021

4. novembra se je straški občinski svet sestal, v prisotnosti 11 članov občinskega sveta, na svoji 19. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 13 točk. Dnevni red se je skrajšal, saj sta bili iz predlaganega dnevnega reda na predlog svetnika Boruta Likarja umaknjeni točki 5 »Proračun občine ...Več »

27. oktobra 2021

Današnje otroško ustvarjanje mandal, ki so jih izdelovali otroci na počitniški delavnici v Dnevnem centru za vse generacije pod vodstvom mentorice Nine Kolar. Več »

26. oktobra 2021

Današnje dopoldanske urice namenjene starejšim občanom je z izvirnimi in koristnimi idejami za ureditev grobov in nagrobnih aranžmajev popestrila gospa Andreja Bartolj Bele iz Kmetijske šole Grm. Izvedeli smo marsikaj novega in izdelali prikupne cvetlične aranžmaje.     Več »

Državno prvenstvo policistov v streljanju z zračno puško

25. oktobra 2021

V soboto, 23. oktobra so se na državnem prvenstvu policije, v Straži pri Novem mestu, zbrali najboljši policisti in policistke v streljanju z zračno puško. Tekmovanje je organiziralo Strelsko društvo Straža na elektronskem strelišču v Vavti vasi. Medalje in pokale sta najboljšim podelila direktorica občinske uprave občina Straža Polonca Špelko ...Več »


top