20. novembra 2017

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2)

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2)

Javna razgrnitev in javna obravnava se organizirata z namenom seznanitve javnosti z dopolnjenim osnutkom OPPN. Javna razgrnitev traja od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017, javna  obravnava pa bo v ponedeljek, 11. 12. 2017 ob 17:00 uri v sejni sobi Občine Straža.

Javnost lahko poda svoja mnenja in pripombe na razgrnjena gradiva ustno na javni obravnavi, pisno pa v knjigo pripomb ali po elektronski pošti na naslov manica.klemencic@obcina-straza.si. 

Obrazec za pripombe in predloge

Tekstualni del Priloge Smernice

0_prve_strani

1_izjava_odg_prost_načrt

Odlok_SD_OPPN_2_DOP_Osnutek

Priloga_1_Izvleček iz OPN

Priloga_2_Prikaz stanja prostora

Priloga_3_Seznam_strokovnih_podlag

Priloga_4_Smernice_in_mnenja

Priloga_5_Obrazlozitev

Priloga_6_Povzetek za javnost

Priloga_7_Odločba_MOP-CPVO

01_MzO_Zaščita_reševanje

02_DRSI_zeleznice

03_MOP_ARSO

04_ZRSVN

05_MzI_letalski_pomorski promet

06_Komunala_NM

07_Elektro

08_Telekom

09_Zavod za gozdove

10_13_Ministrstvo_za_kulturo

11_ISTRABENZ

12_Plinovodi

 

 

 

Arhiv razgrnitev

Sprejeta Stališča do pripomb SD OPN_2

10. julija 2019

Sprejeta Stališča do pripomb Več »

Sprememba in dopolnitev OPN Straža-2

06. marca 2019

Javno naznanilo 2019 povezava: https://www.geoprostor.net/piso Priloga_6_povzetek_za_javnost obrazec za pripombe in predloge Več »

Stališča do pripomb SD OPPN-2 GC Zalog

14. februarja 2018

Stališča do pripomb SD OPPN-2 GC ZalogStalisca_do_pripomb_ objava Več »

Samodejni osnutek

14. februarja 2018

Več »

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2)

20. novembra 2017

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Zalog (SD OPPN_2)Javna razgrnitev in javna obravnava se organizirata z namenom seznanitve javnosti z dopolnjenim osnutkom OPPN. Javna razgrnitev traja od 1. 12. 2017 do 18. 12. 2017, javna  obravnava pa bo v ponedeljek, 11. 12. 2017 ob 17:00 ... Več »

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD OPPN GC Zalog)

09. januarja 2017

SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Zalog (SD OPPN GC Zalog)Sklep OPPN GC ZalogNavodila za podajanje predlogov ali pripombobrazec za pripombe in predlogeTekstualni del:Odlok SD OPPN GC ZalogGrafični del:U1615-SDOPPN_2.2.8_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.7_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.6_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.5.3_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.5.2_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.5.1_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.3_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_2.2.0_104lp_GCZalogU1615-SDOPPN_fp4_211b_predlogPlan_201sz_GCZalogU1615-SDOPPN_fp4_211a_izsekPlan_201sz_GCZalog Sklep OPPN ... Več »

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Straža

24. marca 2016

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD, 90/12 in 111/13) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), občina Straža, objavljaJAVNO NAZNANILO  o javni razgrnitvi predloga Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena ... Več »


top