03. marca 2020

Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _ JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI 2020

Arhiv razpisov

OBVESTILO O NEUSPELEM JAVNEM NATEČAJU

21. septembra 2020

V skladu z 62. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) vas obveščamo, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »Direktor občinske uprave«, ki je bil ... Več »

Samodejni osnutek

21. septembra 2020

Več »

Samodejni osnutek

16. septembra 2020

Več »

Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi za obdobje 01.09.2020 - 31.08.2021

09. septembra 2020

Razpis- telovadnica Dom partizana Vloga za enkratni najem doma partizana Vloga za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana Več »

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN OKOLJE

07. septembra 2020

Občina Straža objavlja Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN OKOLJE. Besedilo javnega natečaja Rok za prijavo je 21.09.2020. Več »

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN OKOLJA

04. septembra 2020

Občina Straža objavlja Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC ZA UREJANJE PROSTORA IN OKOLJA. Besedilo javnega natečaja Rok za prijavo je  Več »

Samodejni osnutek

28. avgusta 2020

Več »

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

16. junija 2020

Občina Straža objavlja Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju: DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE.  Besedilo javnega natečaja: Javni natečaj Rok za prijavo: 16.07.2020   Več »

Samodejni osnutek

15. junija 2020

Več »

Javni razpis - Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca

04. maja 2020

Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis " Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo vrtca". Povezava do objave na portalu:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=352480   Več »

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2020

24. aprila 2020

Občina Straža razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2020. Razpisna dokumentacija: 2020-Kmetijstvo-Javni razpis 2020-Kmetijstvo-Prijavnica 2020-Kmetijstvo-Vloga   Zaradi izvajanja ukrepov proti širjenju koronavirusa COVID-19 je rok za oddajo prijav na Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ... Več »

Garancijska shema

01. aprila 2020

info za občine-razpis GSD razpis 2020 Več »

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020

03. marca 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za finaciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2020 Več »

Javni razpis za sofinanciranje obnov spomenikov in obeležij iz časa NOB na območju Straža za leto 2020

03. marca 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIKOV 2020 Več »

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2020

03. marca 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV 2020 Več »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2020

03. marca 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2020 Več »

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA NA POLOŽAJU DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

03. marca 2020

Občina Straža objavlja Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE.  Besedilo javnega natečaja: Javni natečaj_direktor OU Rok za prijavo: 02.04.2020. Več »

Javni razpis - Sofinanciranje sterilizacije, kastracije mačkov

08. januarja 2020

Občina Straža obvešča, da so sredstva za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk v proračunu za leto 2020 porabljena. Razpis za sofinanciranje bo ponovno objavljen leta 2021. Vloga za sofinanciranje sterelizacije_kastracije mačkov_objava 2020 Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2020 Več »

Javni razpis za podelitev priznanj v Občini Straža za leto 2020

19. decembra 2019

Javni razpis za priznanja 2020_ Več »

Drugi javni razpis za sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2019

05. septembra 2019

  2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2019 (2) Več »

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti v letu 2019 – razvoj inovativnih predlogov in rešitev«

01. julija 2019

Razvojni center Novo mesto je objavil Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti v letu 2019 – razvoj inovativnih predlogov in rešitev«   Povabilo je objavljeno tukaj:  https://www.rc-nm.si/povabilo-spodbujanje-podjetniske-inovativnosti-v-letu-2019-razvoj-inovativnih-predlogov-resitev/   Namen Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Sredstva za sofinanciranje inovativnih predlogov in ... Več »

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte

24. junija 2019

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019 in Javni razpis za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte - A 2019. Javni razpis za ... Več »

Javni razpis za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2019

05. junija 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2019 Več »

Preklic javne dražbe

30. maja 2019

Javna dražba za prodajo nepremičnine pod zaporedno št. 4/II - del GE I/C6, ki vsebuje nezazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1614/90 (ID znak: 1447 1614/90, ID 6883080), v izmeri 15102 m², k.o. 1447 Gorenja Straža, po izklicni ceni 286.938,00 EUR (z besedo: dvesto- oseminšestdesettisočdevetstoosemintrideset evrov 00/100), razpisana na dan 03.06.2019 ... Več »

Razpis - Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019

30. maja 2019

Letni program kulture v Občini Straža za leto 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za financiranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2019 Več »

Razpis - Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019

30. maja 2019

Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA _ JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI 2019 Več »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB na območju občine straža za leto 2019

17. maja 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIKOV 2019 Več »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2019

17. maja 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV 2019 Več »

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2019

17. maja 2019

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2019 Več »

Javna dražba za prodajo nepremičnin v GC Zalog

13. maja 2019

Občina Straža objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin v GC Zalog, ki se bo vršila 03. 06. 2019 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.  Besedilo javne dražbe Načrt GE Več »

Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi, za obdobje 1.5.2019-31.8.2019

06. maja 2019

Objavljamo Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi, za obdobje 1.5.2019-31.8.2019. Dostop do razpisne dokumentacije: Razpis Vloga Več »

LAS DBK - Obvestilo 4. javni poziv_animacijske delavnice sklad ESRR

24. aprila 2019

 Obveščamo vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Dolenjska in Bela krajina v mesecu aprilu objavila četrti javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni poziv bo odprt ... Več »

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

27. marca 2019

Besedilo javnega zbiranja ponudb: Javno-zbiranje-ponudb Več »

Samodejni osnutek

04. februarja 2019

Več »

Javni razpis - sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža

25. januarja 2019

Javni razpis - županova donatorska sredstva dodatni razpis 19 Več »

Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi od 1.2.2019 do 30.04.2019

24. januarja 2019

Javni razpis za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi od 1.2.2019 do 30.04.2019 Javni razpis - koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi od 1.2.2019 do 30.04.2019   Več »

Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v Domu partizana v Vavti vasi

24. januarja 2019

Sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v Domu partizana v Vavti vas Več »

Javni razpis za podelitev priznanj v občini Straža za leto 2019

17. januarja 2019

Javni razpis za priznanja 2019 Več »

Samodejni osnutek

30. oktobra 2018

Več »

Razpis za prodajo nepremičnin

03. oktobra 2018

Javno zbiranje ponudb Več »

Javna dražba za prodajo nepremičnin v Gospodarski coni Zalog

07. septembra 2018

Občina Straža objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin v GC Zalog, ki se bo vršila 01. 10. 2018 s pričetkom ob 12. uri v sejni sobi Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.  Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke razpisa javne ... Več »

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

15. junija 2018

Javno zbiranje ponudb-razpis za oddajo Več »

Javni razpis za dodelitev štipendij 2018/2019

07. junija 2018

Javni razpis štipendije 2018_2019Vloga 2018_2019 (3)obrazec evropski življenjepis Več »

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala

22. maja 2018

Javno zbiranje ponudb-pdfObrazci Več »

Javni razpis – dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža

16. maja 2018

2018-Kmetijstvo-Javni razpis2018-Kmetijstvo-Vloga2018-Kmetijstvo-Prijavnica  Več »

Javni razpis za sofinanciranje obnov cerkva

25. aprila 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2018 Več »

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev 2018

25. aprila 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV 20018 Več »

Javni razpis za sofinanciranje obnove spomenikov 2018

25. aprila 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIKOV 2018 Več »

Podaljšanje javnih razpisov

23. aprila 2018

posebno obvestiloRAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za finaciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2018RAZPISNA DOKUMENTACIJA _ JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI 2018RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za finaciranje programov športa v Občini Straža za leto 2018  Več »

Samodejni osnutek

12. aprila 2018

Več »

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

29. marca 2018

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorvo v ZD Več »

JAVNI RAZPIS za finaciranje programov kulture v Občini Straža za leto 2018

02. marca 2018

JAVNI RAZPIS za finaciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2018Letni program kulture v Občini Straža za leto 2018  Več »

JAVNI RAZPIS za finaciranje programov športa v Občini Straža za leto 2018

02. marca 2018

JAVNI RAZPIS za finaciranje programov športa v Občini Straža za leto 2018Letni program športa v Občini Straža za leto 2018  Več »

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI 2018

02. marca 2018

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI 2018Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2018   Več »

Samodejni osnutek

30. januarja 2018

Več »

Javni razpis - Sofinanciranje sterilizacije, kastracije mačkov

30. januarja 2018

Javni razpis - Sofinanciranje sterilizacije, kastracije mačkovJavni razpis za sofinanciranje sterelizacije_kastracije mačkov_objava docxVloga za sofinanciranje sterelizacije_kastracije mačkov_objava docx  Več »

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2018

19. januarja 2018

Javni razpis za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v občini Straža za leto 2018Razpis - donatorska sredstva 2018  Več »

Sofinanciranje šolnin

05. januarja 2018

Sofinanciranje šolnin - RIC Novo mestoV lanskem juniju je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/), ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S prijavo na razpis ... Več »

Javni razpis za priznanja 2018

20. decembra 2017

Javni razpis za priznanja 2018  Več »

Javni razpis za podelitev priznanj v občini Straža za leto 2018

20. decembra 2017

Javni razpis za podelitev priznanj v občini Straža za leto 2018   Več »

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Straža

18. decembra 2017

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine StražaJavno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin občine Straža Več »

06. decembra 2017

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskih prostorov v najemJavno zbiranje ponudb gostinski lokal  Več »

18. oktobra 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE OBNOV SPOMENIKOV IN OBELEŽJI IZ ČASA NOB NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA ZA LETO 2017RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SPOMENIKOV   Več »

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko/ študijsko leto

25. avgusta 2017

Javni razpis za dodelitev štipendij za šolsko/ študijsko leto 2017/2018 v občini StražaJavni razpis 2017_2018Vloga 2017_2018 Več »

Javno zbiranje ponudb - Oddaja poslovnih prostorov v najem

12. maja 2017

Javno zbiranje ponudb - Oddaja poslovnih prostorov v najemJavno zbiranje ponudb-zadnja Več »

Javni razpisi - Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Straža za leto 2017

12. maja 2017

Javni razpis -  Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Straža za leto 2017MKČN - Vloga 2017MKČN - Prijavnica 2017MKČN - Javni razpis 2017  Več »

Javni razpis - dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža

12. maja 2017

Javni razpis - Dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 20172017-Kmetijstvo-Vloga2017-Kmetijstvo-Prijavnica2017-Kmetijstvo-Javni razpis  Več »

JAVNI RAZPIS - Sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2017

11. maja 2017

JAVNI RAZPIS -  Sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2017RAZPISNA DOKUMENTACIJA _JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA IN SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2017  Več »

Javni razpis - Financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2017

11. maja 2017

Javni razpis - Financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2017RAZPISNA DOKUMENTACIJA _ JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV HUMANITARNIH INTERESNIH IN STANOVSKIH ORGANIZACIJI  Več »

Javni razpis - Financiranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2017

11. maja 2017

Javni razpis -  Financiranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2017RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za finaciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2017 (3)  Več »

Javni razpis - Financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2017

11. maja 2017

 Javni razpis - Financiranje programov športa v Občini Straža za leto 2017RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS za finaciranje prograov športa v Občini Straža za leto 2017   Več »

Javni razpis - Sofinanciranje programov turističnih društev iz občine za leto 2017

11. maja 2017

Javni razpis - Sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV 1 Več »

Razpis - Letni program športa v občini Straža za leto 2017

14. aprila 2017

Razpis - Letni program športa v občini Straža za leto 2017Letni program športa v Občini Straža za leto 2017 Več »

Razpis - Letni program kulture v občini Straža

14. aprila 2017

Razpis - Letni program kulture v občini Straža za leto 2017Letni program kulture v Občini Straža za leto 2017 Več »

Razpis - Letni program socialnega varstva v občini Straža

14. aprila 2017

Razpis - Letni program socialnega varstva v občini Straža za leto 2017Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2017 Več »

Objava razpisa - pripravnik

27. januarja 2017

Objava razpisa - pripravnikJavna objava_pripravnikJavna objava_razveljavitev Več »

Donatorska sredstva za leto 2017

19. januarja 2017

Donatorska sredstva za leto 2017Razpis - donatorska sredstva 2017  Več »

Razpis - Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Straža

30. decembra 2016

Razpis - Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine StražaRazpisana dokumentacija za podelitev koncesije za male živali_navodilo prijaviteljemRazpisana dokumentacija za podelitev koncesije za male živali   Več »

30. decembra 2016

Podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za Več »

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2017

28. decembra 2016

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ V OBČINI STRAŽA ZA LETO 2017Javni razpis za podelitev priznanj.2017docx Več »

Javni razpis - Preventivni programi zdravja

09. novembra 2016

Javni razpis - Preventivni programi zdravjaJavni razpis - preventivni programi zdravja Javni razpis - preventivni programi zdravja Več »

Samodejni osnutek

09. novembra 2016

Več »

Samodejni osnutek

31. avgusta 2016

Več »

Samodejni osnutek

23. avgusta 2016

Več »

Tekmovanje harmonikašev

22. avgusta 2016

Tekmovanje harmonikaševrazpis 2016PRIJAVNICA 2016 Več »

top