17. junija 2022

24. redna seja OS – poročanje

 

16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk.

Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega je občinski svet s 6 glasovi ZA in 1 PROTI tudi sprejel. V rebalans proračuna sta uvrščeni dve novi proračunski postavki in sicer nakup novega vozila, ki se bo prednostno uporabljal predvsem za potrebe storitve »Prostovoljni šofer« in sofinanciranje izvajanja storitve »E-oskrba«, ki je ravno tako namenjena našim starejšim občanom. Za nemoteno izvajanje investicij izgradnje vodovoda na Novomeški cesti in obnove vodovodnega omrežja (v naselju Sela in Pod Srobotnikom) pa smo vrednostno uskladili tudi postavko »Izgradnja sekundarnih vodovodov«.

Sprejeta je bila tudi 1. dopolnitev in sprememba Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022, na podlagi katere bo lahko Občina Straža razpolagala s svojim stvarnim premoženjem, ki ga ne potrebuje za izvajanje svojih nalog, in pridobivala novo stvarno premoženje za svoje potrebe in potrebe njenih javnih zavodov.

Ker z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža ni mogoče predvideti vseh ravnanj v posameznem letu, je bil obravnavan in sprejet tudi Sklep o določitvi vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022. Na podlagi sprejetega sklepa bo lahko Občina Straža sklepala pravne posle za nakup ali prodajo nepremičnin, ki niso zajete v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022 in jih je dovoljeno sklepati brez dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem.

Zavedajoč, da je staranje prebivalstva enega največjih socialnih izzivov prihodnost, je Občina Straža pristopila k pripravi strateško-razvojnega programa za celovito obravnavo starajoče se družbe. Tako je bil na tokratni seji Občinskemu svetu, s strani predstavnice Razvojnega centra Novo mesto, predstavljen Strateško-razvojni program za obvladovanja staranja in medgeneracijskega sodelovanje “Občina Straža, starejšim prijazna občina” 2022 -2027. Dokument predstavlja temeljni strateški dokument z izhodišči, cilji in ukrepi za obvladovanje staranja in medgeneracijskega sodelovanja v pihajočem petletnem obdobju. Pri oblikovanju usmeritev in ukrepov je občina uporabila vključujoč pristop ter sooblikovala dokument s predstavniki starostnikov v občini in občani. Nekatere predlagane ukrepe občina v sodelovanju z društvi in ostalimi organizacijami že izvaja, predlaganim smernicam se bo sledilo tudi v bodoče. S sprejemom dokumenta se Občina Straža pridružuje Svetovni mreži Starosti prijaznih občin in mest. Strateški dokument je bil sprejet z 8 glasovi ZA in 0 PROTI.

Prav tako so bili občinske svetnice in svetniki na tokratni seji seznanjeni z letnim poročilom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2021 in s Programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2022.

Predstavnica podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. je podala Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021, ki ga je občinski svet tudi sprejel.

Na tokratni seji je bil zaradi odstopa članice Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet imenovan tudi nadomestni član omenjenega Odbora, in sicer gospod Marjan Ravbar.

Seja je bila zaključena z zadnjo točko Pobude in vprašanja, pri kateri ima član občinskega sveta možnost predlagati pobudo oziroma zastaviti županu svoje vprašanje s področja pristojnosti občine.

 

 
 

Arhiv novic

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »


top