05. novembra 2021

Poročanje – 19. seja OS

4. novembra se je straški občinski svet sestal, v prisotnosti 11 članov občinskega sveta, na svoji 19. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 13 točk. Dnevni red se je skrajšal, saj sta bili iz predlaganega dnevnega reda na predlog svetnika Boruta Likarja umaknjeni točki 5 »Proračun občine Straža v prvi obravnavi« ter točka 8. »Odlok o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava in sprejem«. Slednje so iz dnevnega reda umaknili zgolj in samo zaradi redakcijske napake pri pripravi gradiva, ki pa vsebinsko ni bilo sporno.

Proračuna občine Straža v prvi obravnavi svetniki LKOS-a niso želeli obravnavati, ker ni vseboval letnega plana vzdrževanja občinskih cest. Župan je poudaril, da je bil letni plan vzdrževanja občinskih cest sprejet ob proračunu za leto 2021 in tudi za letošnje leto plan ne bo vseboval bistvenih sprememb. Pri tem gre za obrazložitev postavke »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest« na kateri je zagotovljeno 85.000 EUR, kar je zanemarljivo v primerjavi s 4,5 milijona investicijskih odhodkov. Kot je v svoji obrazložitvi še povedal župan Dušan Krštinc, je bil predlog proračuna skrbno pripravljen, in letni plan vzdrževanja občinskih cest, ni bistvena priloga  proračuna v prvi obravnavi ter se ga lahko pripravi do druge obravnave. Zato umik omenjene točke iz dnevnega reda ni bil upravičen in bi se lahko gradivo v pripravljeni obliki obravnavalo že na tej seji.

Za to spremembo dnevnega reda je glasovalo 7 svetnikov ZA (vsi svetniki LKOS-a: S. Jakljič, B. Likar, T. Salopek, A. Nose in M.  Merlin, in svetnika CI-Stopimo skupaj: F. Plut in SDS-a: Z. Turk) ter 4 PROTI (vsi prisotni svetniki RIOS-a D. Jerman in S. Franko ter svetnika NSi K. Petan in SLS-a P. Vidic).

Župan Dušan Krštinc je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki ga je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.

Na tej seji so svetniki obravnavali, žal pa ne tudi sprejeli, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Načrta zgolj zaradi dveh parcel v bližini športnega parka Breza, isti svetniki kot pri dnevnem redu, niso sprejeli. S tem, ko so glasovali proti predlaganemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža tako kot je bil pripravljen z gradivom, so med drugim zavrnili tudi odkupe privatnih zemljišč, po katerih  potekajo kategorizirane ceste, na kar jih je župan posebej opozoril.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli Poslovnik občinskega sveta, katerega je predhodno obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik in je bil dopolnjen s predhodno sprejetim amandmajem ter po razpravi sprejet z 10 glasovi ZA.

S strani predstavnika podjetja Apus je bila predstavljena projektna dokumentacija za izvedbo zaščite pred padajočim kamenjem objektov in lokalne ceste v naselju Straža in Dolenja Straža. Gre za perečo problematiko v našem lokalnem okolju zato je bila tudi razprava svetnikov pri tej točki dokaj obsežna.

Prav tako je župan občinskemu svetu predstavil projekt rekonstrukcijo lesenega mostu v naselju Loke.

V.d. direktorica občinske uprave je podala tudi seznanitev glede aktivnosti na področju priprave Strategije razvoja Občine Straža.

Na dnevnem redu je bila tudi točka kadrovske zadeve, pri kateri je bil soglasno potrjen nadomestni član SPVCP ja Mirko Marič kot predstavnik ZŠAM.

V eni od pobud Pri točki Pobude in vprašanja, je Franc Plut občinskemu svetu podal informacijo glede priprave poročila o delu Komisije za varstvo okolje ter hkrati kot je sam dejal zaradi nestrokovnosti podal svoj odstop z mesta predsednika Komisije za varstvo okolja.

 

 

 

 

Arhiv novic

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »

24. redna seja OS - poročanje

17. junija 2022

  16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk. Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega ...Več »

Pohod TD Polšnik

08. junija 2022

Naša domača društva (Društvo vinogradnikov Straža, veteranska godba Straža ter Drganjski fantje) in župnik Tomaž Maras so se na povabilo TD Polšnik iz Litije udeležili njihovega pohoda Od cerkvice do cerkvice, kjer so s svojim programom popestrili njihovo prireditev. Dogodka na Polšniku se je udeležil tudi župan Dušan Krštinc.    Več »

Podprli akcijo Miha Deželaka in Radia 1

06. junija 2022

Učenci Osnovne šole Vavta vas so skupaj z učitelji na njegovi poti sprejeli  Miha Deželaka iz Radia 1 in tako podprli dobrodelno akcijo "Miha Deželak junak 2022". Sprejema se je udeležil tudi naš župan Dušan Krštinc, ki je to lepo Deželakovo gesto tudi sam podprl. Več »

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža

11. maja 2022

  Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, ...Več »

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »

Voščilo ob prazniku občine Straža

23. aprila 2022

Drage občanke in občani Občine Straža!   Danes, ko praznujemo naš občinski praznik, vam skupaj s sodelavci želim, da v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, razumevanju in spoštovanju še naprej gradimo našo prijazno občino. Želim vam prijetno praznovanje našega skupnega praznika, veliko optimizma, pozitivne energije in poguma. Ob tem posebej čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, ...Več »


top