05. novembra 2021

Poročanje – 19. seja OS

4. novembra se je straški občinski svet sestal, v prisotnosti 11 članov občinskega sveta, na svoji 19. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 13 točk. Dnevni red se je skrajšal, saj sta bili iz predlaganega dnevnega reda na predlog svetnika Boruta Likarja umaknjeni točki 5 »Proračun občine Straža v prvi obravnavi« ter točka 8. »Odlok o kategorizaciji občinskih cest – prva obravnava in sprejem«. Slednje so iz dnevnega reda umaknili zgolj in samo zaradi redakcijske napake pri pripravi gradiva, ki pa vsebinsko ni bilo sporno.

Proračuna občine Straža v prvi obravnavi svetniki LKOS-a niso želeli obravnavati, ker ni vseboval letnega plana vzdrževanja občinskih cest. Župan je poudaril, da je bil letni plan vzdrževanja občinskih cest sprejet ob proračunu za leto 2021 in tudi za letošnje leto plan ne bo vseboval bistvenih sprememb. Pri tem gre za obrazložitev postavke »Investicijsko vzdrževanje občinskih cest« na kateri je zagotovljeno 85.000 EUR, kar je zanemarljivo v primerjavi s 4,5 milijona investicijskih odhodkov. Kot je v svoji obrazložitvi še povedal župan Dušan Krštinc, je bil predlog proračuna skrbno pripravljen, in letni plan vzdrževanja občinskih cest, ni bistvena priloga  proračuna v prvi obravnavi ter se ga lahko pripravi do druge obravnave. Zato umik omenjene točke iz dnevnega reda ni bil upravičen in bi se lahko gradivo v pripravljeni obliki obravnavalo že na tej seji.

Za to spremembo dnevnega reda je glasovalo 7 svetnikov ZA (vsi svetniki LKOS-a: S. Jakljič, B. Likar, T. Salopek, A. Nose in M.  Merlin, in svetnika CI-Stopimo skupaj: F. Plut in SDS-a: Z. Turk) ter 4 PROTI (vsi prisotni svetniki RIOS-a D. Jerman in S. Franko ter svetnika NSi K. Petan in SLS-a P. Vidic).

Župan Dušan Krštinc je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki ga je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.

Na tej seji so svetniki obravnavali, žal pa ne tudi sprejeli, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Načrta zgolj zaradi dveh parcel v bližini športnega parka Breza, isti svetniki kot pri dnevnem redu, niso sprejeli. S tem, ko so glasovali proti predlaganemu načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža tako kot je bil pripravljen z gradivom, so med drugim zavrnili tudi odkupe privatnih zemljišč, po katerih  potekajo kategorizirane ceste, na kar jih je župan posebej opozoril.

V drugi obravnavi so svetniki sprejeli Poslovnik občinskega sveta, katerega je predhodno obravnavala tudi Komisija za statut in poslovnik in je bil dopolnjen s predhodno sprejetim amandmajem ter po razpravi sprejet z 10 glasovi ZA.

S strani predstavnika podjetja Apus je bila predstavljena projektna dokumentacija za izvedbo zaščite pred padajočim kamenjem objektov in lokalne ceste v naselju Straža in Dolenja Straža. Gre za perečo problematiko v našem lokalnem okolju zato je bila tudi razprava svetnikov pri tej točki dokaj obsežna.

Prav tako je župan občinskemu svetu predstavil projekt rekonstrukcijo lesenega mostu v naselju Loke.

V.d. direktorica občinske uprave je podala tudi seznanitev glede aktivnosti na področju priprave Strategije razvoja Občine Straža.

Na dnevnem redu je bila tudi točka kadrovske zadeve, pri kateri je bil soglasno potrjen nadomestni član SPVCP ja Mirko Marič kot predstavnik ZŠAM.

V eni od pobud Pri točki Pobude in vprašanja, je Franc Plut občinskemu svetu podal informacijo glede priprave poročila o delu Komisije za varstvo okolje ter hkrati kot je sam dejal zaradi nestrokovnosti podal svoj odstop z mesta predsednika Komisije za varstvo okolja.

 

 

 

 

Arhiv novic

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »


top