18. marca 2022

Poročanje – 22. redna seja OS občine Straža

 
17. marca se je straški občinski svet sestal v prisotnosti 10 članov občinskega sveta na svoji 22. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 12. točk.
Pri obravnavi zapisnika prejšnje seje je bila podana pripomba, da se bodoče v zapisniku povzamejo in zapišejo smiselni povzetki svetniških razprav.
Župan je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki jih je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.
Zaradi spremembe v zakonodaji  so svetniki na tej seji obravnavali  Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža in ga tudi potrdili. Ta odlok predpiše pokopališki red, v katerem se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Bistvena sprememba odloka pa je tudi zagotavljanje 24-urne dežurne službe.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža, ki bo še bolj podrobno urejal to področje. Prejšnji odlok ni predvideval inšpekcijskega nadzora nad odmero komunalnega prispevka, kar bo urejeno z novim aktom. 
Obravnavan je bil tudi predlog Sklepa o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022, s katerim se določa skupna vrednost pravnih poslov za nakup ali prodajo nepremičnin, ki niso zajete v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022 in jih je dovoljeno sklepati brez dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. Predlagani predlog sklepa je bil pripravljen po vzoru ostalih občin in tudi predhodno sprejet na seji Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, a ga kljub temu občinski svet ni potrdil. V primeru, da bi bil sklep v predlagani obliki sprejet, bi občinska uprava lažje uveljavljala predkupno pravico in s tem pridobivala zemljišča, po katerih poteka kategorizirana cesta, pa niso v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
Statistični podatki in številke govorijo, da je občina Straža varna občina. S poročilom o varnosti v naši občini je občinski svet seznanil načelnik policijske postaje Dol. Toplice. Pri tej točki je svetnik opozoril na perečo problematiko pasjih iztrebkov na sprehajalnih poteh ter podal pobudo, da se poostri  nadzor, predvsem v večernih urah. Prav tako je bila dana pobuda, da se pri ažuriranju Občinskega progama varnosti, predvsem z razlogom, da bo občutek glede varnosti naših občanov še boljši, vključijo še ostali deležniki, ki delujejo na tem področju.
Predstavnik podjetja Acer, g. Gajski je predstavil projekt »Postajališče za avtodome Straža« Gre za ukrep strategije turizma, s katerim se vzpodbudi tak način turizma, ki je čedalje bolj v porastu. Predlogu o postavitvi postajališča za avtodome straški svetniki sicer ne nasprotujejo, so pa bile podane pripombe glede same lokacije postajališča, ki se nekaterim svetnikom zdi neprimerna.
S strani profesorja g. Slaka s Fakultete za arhitekturo so bili predstavljeni rezultati arhitekturno-urbanističnih delavnic za ureditev središča Straže, ki so bile izvedene na podlagi podpisane pogodbe. Študentje fakultete so si občino ogledali in pri svojih idejah upoštevali posebnosti občine, z željo poiskati kvalitete v kraju in predvsem kaj kraj ponuja. Vizijo razvoja občine so svetniki zelo pohvalili, hkrati pa podali pobudo, da je to gradivo primerno in uporabno za vključitev v samo strategijo občine, ki je še v pripravi.
Predsednica Nadzornega odbora je občinski svet seznanila z ugotovitvami iz Poročila Nadzornega odbora za leto 2020. Predsednica je občinski svet seznanila tudi, da je na podlagi nepravilnosti podala prijave pristojnim organom. V skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine bomo kot nadzorovani organ do roka podali poročilo o izvajanju vseh njihovih priporočil in predlogov.
V letošnjem letu sta na podlagi razpisa prispela dva predloga za občinska priznanja, ki jih je podal predlagatelj Dušan Krštinc. Tako je straški občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil podelitev priznanja Alojzija Pirca Stanislavu Zupančiču ter priznanje Franca Červana Damjanu Jermanu. Obe priznanji bosta nagrajenca prejela na slavnostni občinski seji 22. aprila.
 

Arhiv novic

11. maja 2022

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo ...Več »

RIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »

Voščilo ob prazniku občine Straža

23. aprila 2022

Drage občanke in občani Občine Straža!   Danes, ko praznujemo naš občinski praznik, vam skupaj s sodelavci želim, da v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, razumevanju in spoštovanju še naprej gradimo našo prijazno občino. Želim vam prijetno praznovanje našega skupnega praznika, veliko optimizma, pozitivne energije in poguma. Ob tem posebej čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, ...Več »

Dogodki v Dularjevem mlinu

22. aprila 2022

Nekaj utrinkov iz včerajšnje razstave V Dularjevem mlinu in predstavitve knjige Janeza Dularja. Fotografije povedo več kot tisoč besed.         Obvestilo; Vsi občani Občine Straža, ki bi želeli imeti knjigo Janeza Dularja Na desnem bregu , ledinska imena v katastrski občini Jurka vas, jo lahko brezplačno ...Več »

Sajenje medovitih dreves

19. aprila 2022

V okviru dogodkov ob občinskem prazniku smo danes v okolici stadiona Vavta vas in ob sprehajalni poti ob reki Krki skupaj s predstavniki Turističnega društva Straža, učencev EKO krožka OŠ Vavta vas, čebelarskega društva Straža - Dolenjske Toplice in občanov zasadili medovita drevesa. S tem smo podprli projekt Čebelarske zveze ...Več »

Obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča

19. aprila 2022

Danes je osnovno šolo Vavta vas obiskal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Skupaj z županom Dušanom Krštincem in vodstvom šole si je ogledal šolo in se seznanil z delovanjem zavoda. Več »

Voščilo

15. aprila 2022

  Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Dušan Krštinc Župan Občine StražaVeč »


top