17. decembra 2021

Poročanje o 20. redni seji OS

Zadnja letošnja 20. seja  straškega  občinski sveta je potekala 16.12.2021 v dvorani Kulturnega doma Straža.  Občinski svet se je sestal v prisotnosti 12 članov, kasneje se je seji pridružil tudi svetnik Franc Plut, ki na začetku ni izpolnjeval PCT pogojev, ki so bili potrebni za prisotnost na sami seji. Tokratna seja je s sklicem vsebovala 14. točk dnevnega reda, kateri pa se je na pobudo župana skrajšal za dve točki.

Na tej seji se je v prvi obravnavi ponovno obravnaval Proračun občine Straža za leto 2022, ki je bil vsebinsko pripravljen v taki obliki kot na prejšnji seji, ko je bil iz dnevnega reda umaknjen. V obrazložitvi je bil dopolnjen z letnim planom vzdrževanja občinskih cest. Tokrat je bil predlog proračuna sprejet  s 6 glasovi ZA. Predlog proračuna je bil skrbno pripravljen in je po županovih besedah investicijsko in razvojno naravnan. V proračunu za leto 2022 je za investicijske odhodke namenjenih dobrih 4.400.000 EUR. Glavne investicije, ki se bodo izvajale v naslednjem letu so: zaključek investicije Retencije jug v GC Zalog, zaključek rekonstrukcije ceste čez naselje Loke, gradnja regionalne kolesarske povezave NM-Straža, gradnja vrtca s povezovalnim hodnikom, za slednjega imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, sofinanciranje rekonstrukcije državnih  cest po občini, gradnja ZRC, sanacija skal na Straškem hribu, začetek odkupov zemljišč in priprava dokumentacije za Obvoznico Zalog. Podžupanja Katarina Petan je pripravljen predlog proračuna pohvalila in poudarila, da se osebno na ministrstvu zelo prizadeva za hitro rešitev glede situacije v zvezi z državnimi cestami, predvsem skozi naselje Vavta vas.  Do druge obravnave se bodo upoštevale pripombe in predlogi iz razprave, ki je pri tej točki potekala.
Župan je tudi tokrat občinski svet seznanil z delom in nalogah, ki so bile opravljene v obdobju med obema sejama. 
Na dnevnem redu seje je bil ponovno  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v občini Straža za leto 2022. Le ta je bil  sprejet s predlogom svetnika, da se iz načrta izločita dve parceli, ki se nahajata v bližini športnega parka Breza.
Poslovnik občinskega sveta se bo ponovno uvrstil in obravnaval na naslednji redni seji, saj se je na tokratni seji  ponovno odločalo o vsebini poslovnika. Župan je namreč v svoji obrazložitvi predlagal, da se v poslovniku spremeni določilo, katero je v nasprotju z določili Zakona o lokalni samoupravi še zlasti v nasprotju z načelom, da župan svojo funkcijo opravlja samostojno.
Na dnevnem redu je bil tudi Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana ter Odlok o ustanovitvi krajevnih odborov. Oba sta bila v prvi obravnavi tudi sprejeta. So pa svetniki skozi razpravo predlagali, da se do druge obravnave preveri predloge podane skozi razpravo ter se odloka dopolni.  
S 6 glasovi ZA in 3 PROTI je bila sprejeta tudi točka dnevnega reda » Sprememba druge točke sklepa št. 219« glede izvrševanja omenjenega sklepa, ki ga župan ne more izvršiti zaradi poročila, ki ga mora izdelati pripravljavec izhodišč.
Svetnik Franc Plut je kot bivši predsednik Komisije za varstvo okolja svetnike seznanil s poročilom o delu te komisije v preteklem obdobju.
Na koncu seje in ob zaključku koledarskega leta se je župan zahvalil občinskemu svetu za sodelovanju ter jim s simboličnim a uporabnim darilom zaželel uspešen prestop v novo leto.

Arhiv novic

11. maja 2022

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo ...Več »

RIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »

PODELILI PRIZNANJA OB PRAZNIKU OBČINE STRAŽA

23. aprila 2022

Občina Straža je sinoči pripravila osrednjo prireditev ob prazniku občine v spomin na  22.april leta 1878, ko je Vavta vas dobila šolo in je v njej stekel pouk.  Na večerni slovesnosti smo podelili tudi letošnja najvišja občinska priznanja. Priznanje Alojzija Pirca so za dosežke na področju društvenega in humanitarnega dela podelili ...Več »

Voščilo ob prazniku občine Straža

23. aprila 2022

Drage občanke in občani Občine Straža!   Danes, ko praznujemo naš občinski praznik, vam skupaj s sodelavci želim, da v medsebojnem sodelovanju, povezovanju, razumevanju in spoštovanju še naprej gradimo našo prijazno občino. Želim vam prijetno praznovanje našega skupnega praznika, veliko optimizma, pozitivne energije in poguma. Ob tem posebej čestitam letošnjim občinskim nagrajencem, ...Več »

Dogodki v Dularjevem mlinu

22. aprila 2022

Nekaj utrinkov iz včerajšnje razstave V Dularjevem mlinu in predstavitve knjige Janeza Dularja. Fotografije povedo več kot tisoč besed.         Obvestilo; Vsi občani Občine Straža, ki bi želeli imeti knjigo Janeza Dularja Na desnem bregu , ledinska imena v katastrski občini Jurka vas, jo lahko brezplačno ...Več »

Sajenje medovitih dreves

19. aprila 2022

V okviru dogodkov ob občinskem prazniku smo danes v okolici stadiona Vavta vas in ob sprehajalni poti ob reki Krki skupaj s predstavniki Turističnega društva Straža, učencev EKO krožka OŠ Vavta vas, čebelarskega društva Straža - Dolenjske Toplice in občanov zasadili medovita drevesa. S tem smo podprli projekt Čebelarske zveze ...Več »

Obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča

19. aprila 2022

Danes je osnovno šolo Vavta vas obiskal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Skupaj z županom Dušanom Krštincem in vodstvom šole si je ogledal šolo in se seznanil z delovanjem zavoda. Več »

Voščilo

15. aprila 2022

  Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, upanja in ljubezni. Dušan Krštinc Župan Občine StražaVeč »


top