13. aprila 2022

Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto, občine Straža, Občine Trebnje, Občine Mirna in Občine Mokronog Trebelno

Medobčinski inšpektorat Skupne občinske uprave občin Dolenjske je v času od 22. 2. 2022 do 7. 4. 2022, v sodelovanju z izvajalcema javnih služb odlaganja komunalnih odpadkov, Komunalo Novo mesto d.o.o. in Komunalo Trebnje d.o.o., izvedel nadzor glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih.

Mestna občina Novo mesto in Straža

Na območju Mestne občine Novo mesto so bili nadzori opravljeni na Vorančevi ulici, K Roku, Jakčevi ulici, Mušičevi ulici, Gubčevi cesti, Nad Mlini, Smrečnikovi ulici, Paderšičevi ulici, Lihnartovi ulici, Florjanovem trgu, Kosovi ulici, Bregu, Sokolski ulici, Rozmanovi ulici in Šmihelu.

Na območju občine Straža so bili nadzori opravljeni v Hruševcu, Pod Vinogradi, Resa, Novomeška cesta, Podgora, Podreber, Drča, Pod Srobotnikom, Jurka vas in Gradiški ulici.

Nadzor nad ločevanjem komunalnih odpadkov je pokazal, da povzročitelji še vedno ne odlagajo komunalnih odpadkov v za to namenjene zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Največkrat so v zabojnikih za mešane komunalne odpadke odloženi papir, biološki odpadki, odpadna embalaža ter steklo. V nekaterih primerih je v zabojnikih opaziti tudi odloženi gradbeni material in kosovne odpadke, ki tja ne sodijo.

Ugotavljamo, da je stanje glede ločevanja komunalnih odpadkov glede na preteklo leto še vedno nezadovoljivo. Ob izvajanju pregledov je ugotovljeno, da so zabojniki za mešane komunalne odpadke polni oz. prenapolnjeni, ostali zabojniki za ločeno zbiranje pa skoraj prazni. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bili ugotovljeni kršitelji, katerim bo izrečena sankcija.

Občina Trebnje, Mirna in Mokronog Trebelno

Na območju omenjenih občin so bili nadzori usmerjeni v pregled individualnih zabojnikov pri gospodinjstvih in sicer Trebelno z okolico, Brezje z okolico, Mokronog z okolico in Slepšek z okolico, Jezero z okolico, Mirna z okolico, Ševnica, Volčje njive z okolico, mesto Trebnje, Čatež, Račje selo z okolico, Šentlovrenc z okolico, Veliki Gaber z okolico in Dobrnič z okolico. Letošnji nadzor je pokazal, da je stanje zadovoljivo in se izboljšuje v primerjavi s preteklimi leti, saj je, ob sicer več pregledanih individualnih zabojnikih, na terenu bilo ugotovljeno, da je v enem od desetih zabojnikov najdena nepravilnost. V okviru nadzora so bile najpogostejše kršitve, da so bili v zabojnike za preostanek kom. odpadkov odloženi papir, biološki odpadki in odpadna embalaža. Pri izvajanju nadzorov nad ločevanjem komunalnih odpadkov so bile v primerih ugotovljenih nepravilnosti izrečene sankcije. Inšpekcijski organ je sodeloval tudi pri čistilni akciji v naselju Vejar, skupaj v sodelovanju z izvajalcem javne službe in drugimi pristojnimi službami, z namenom čiščenja odloženih komunalnih odpadkov.

Inšpekcijski organ ugotavlja, da bo potrebno povzročitelje komunalnih odpadkov tudi v bodoče osveščati glede pravilnega ločevanja komunalnih odpadkov in nujnosti njihovega ločevanja na izvoru nastanka – gospodinjstvo.

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

 

Arhiv novic

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »

24. redna seja OS - poročanje

17. junija 2022

  16.6.2022 je ob 17.00 uri v Kulturnem domu Straža na svoji 24. redni seji ob prisotnosti 11 občinskih svetnic in svetnikov odločal straški občinski svet. Na dnevnem redu tokratne seje je bilo 11 točk. Ena glavnih točk dnevnega reda je bil prav gotovo Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2022, katerega ...Več »

Pohod TD Polšnik

08. junija 2022

Naša domača društva (Društvo vinogradnikov Straža, veteranska godba Straža ter Drganjski fantje) in župnik Tomaž Maras so se na povabilo TD Polšnik iz Litije udeležili njihovega pohoda Od cerkvice do cerkvice, kjer so s svojim programom popestrili njihovo prireditev. Dogodka na Polšniku se je udeležil tudi župan Dušan Krštinc.    Več »

Podprli akcijo Miha Deželaka in Radia 1

06. junija 2022

Učenci Osnovne šole Vavta vas so skupaj z učitelji na njegovi poti sprejeli  Miha Deželaka iz Radia 1 in tako podprli dobrodelno akcijo "Miha Deželak junak 2022". Sprejema se je udeležil tudi naš župan Dušan Krštinc, ki je to lepo Deželakovo gesto tudi sam podprl. Več »

Četrto srečanje prostovoljcev iz Občine Straža

11. maja 2022

  Občina Straža je 10.05.2022, v Kulturnem domu Straža pripravila četrto srečanje prostovoljcev. Župan je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, ...Več »

PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD

05. maja 2022

Obveščamo vas, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) objavil nov prijavni rok v okviru izbora operacije PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD   Nov prijavni rok se nanaša na: DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI za leto 2022. JSKD nudi ...Več »

Sistem koles GONM ponovno v zagonu po praznikih

29. aprila 2022

Sistem za izposojo koles GoNM bo po sezonskem premoru začel znova delovati v torek, 3. maja 2022, kolesa pa se bodo uporabljala  vse do nizkih temperatur ob koncu leta. Postaja  AP Straža je priključena novomeškemu sistemu, kar kolesarjem omogoča daljše izlete med krajema.      Več »

Voščilo

27. aprila 2022

Spoštovane občanke in občani, čestitke ob današnjem dnevu upora proti okupatorju in prihajajočem prazniku dela. Praznične dni preživite ponosno in čim lepše. Župan Občine Straža Dušan Krštinc Več »


top