Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo

Oddaj zahtevo

Da

Organizacijska enota

Opis postopka