Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Simona Franko
  • Članica, mag. Zdenka Krašovec
  • Članica, Janja Bojić
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, mag. Anita Avbar Salopek
  • Članica, mag. Zdenka Krašovec
  • Članica, mag. Anamarija Janškovec Taljat