Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

07 39 39 270
souod@novomesto.si