Varnostni sosvet

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Predsednik Damjan Jerman
  • Član, član Zdravko Gorše
  • Član, članica Anica Nose
  • Član, član Uroš Muhič
  • Član, član Momčilo Maksimović
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Damjan Jerman
  • Član, Pavel Vidic
  • Član, Tomislav Salopek
  • Član, dr. Anton Olaj
  • Član, Sandi Kavšček