Objava Pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mestv času volilne kampanje za volitve predsednika RS, ki bodo 23.10.2022

22. 8. 2022 25