Pogodba o izgradnji vodovoda ter ureditvi površin za pešce ob lokalni cesti LC-295081 v Lokah

18. 8. 2021 10