Podpisali sporazum o sofinanciranju izgradnje in skupnem upravljanju Medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki

12. 8. 2021 9