Predstavitev projekta glede rekonstrukcije ceste skozi Vavto vas

27. 5. 2021 10