16. redna seja

102
Seja je potekala dne 25.03.2021 ob 17.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 01.05.2021
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 03.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 17.04.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 25.03.2021
Začetek veljavnosti: 16.04.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila