7. redna seja

43
Seja je potekala dne 22.10.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas (Uradni list Republike Slovenije št. 85/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2015
Začetek veljavnosti: 10.11.2015
Konec veljavnosti: 19.07.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci, Predšolska vzgoja
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 85/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2015
Začetek veljavnosti: 10.11.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 85/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.10.2015
Začetek veljavnosti: 10.11.2015
Konec veljavnosti: 11.06.2022
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč