Anketni vprašalnik – POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI

24. 3. 2016 33