Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad preglednostjo cest v območju osnovne šole in vrtca na območju Občine Straža

29. 9. 2022 81