Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest za namen izvedbe treh zakonodajnih referendumov, ki bodo 27.11.2022

14. 11. 2022 56