Javno naznanilo o javnem posvetu umeščanja betonarne na območju Gospodarske cone Zalog

10. 3. 2023 625