Javni poziv za sofinanciranje županovega pokroviteljstva v Občini Straža za leto 2023

5. 4. 2023 363
05.04.2023
Objave in pozivi
15.12.2023 do 00:00
9.000,00 EUR
410-3/2023-1
14.03.2023
Karmen Turk