Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023 na stvareh

1. 8. 2023 87