Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža

148
Infrastruktura
2018
3.803.916,07 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
1.899.328,33 €
V teku
januar 2018
junij 2023