ZB za vrednote NOB Pobegi - Čežarji položila venec na spomeniku v Vavti vasi

22. 10. 2023 75