Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zobozdravstveni dejavnosti na primarni ravni za območje Občine Straža

23. 10. 2023 132