Ugotovitve inšpekcijskega nadzora nad odlaganjem in ločevanjem komunalnih odpadkov na območju Občine Straža

9. 11. 2023 125