Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

15. 11. 2023 67