Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto

31. 5. 2024 48