Osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto

31. 5. 2024 49