Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva