Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva