Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2021

Predpisi, na katere predpis vpliva