26. redna seja

97
Seja je potekala dne 27.03.2014 ob 17.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 15.04.2014
Konec veljavnosti: 24.03.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list Republike Slovenije št. 29/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 26.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 15.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013 (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 12.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi štipendij v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 29/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 26.04.2014
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 01.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Varstvo okolja, Gospodarske javne službe
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 25/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 11.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 27.03.2014
Začetek veljavnosti: 14.06.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava