21. redna seja

90
Seja je potekala dne 09.07.2009 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 19.08.2009
Konec veljavnosti: 11.06.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 05.08.2009
Konec veljavnosti: 25.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o plakatiranju v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 22.08.2009
Konec veljavnosti: 10.03.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Sklep o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 56/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 10.07.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Telekomunikacije
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 04.08.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2009 (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 08.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2008 (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 05.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Straža (Uradni list Republike Slovenije št. 63/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 09.07.2009
Začetek veljavnosti: 08.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo