Odlok o občinskih taksah v Občini Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva