Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva